Missie

De Faam heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.


Visie
Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. Binnen de Faam vinden wij het belangrijk dat het aanbod in de kantine vooral gezondere keuzes biedt.

We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.


De Gezonde Schoolkantine
We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:
De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum. Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. 

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:
1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod
staan alleen betere keuzes.
2. De aankleding van de kantine verleidt tot een betere
keuze
3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar
alleen betere keuzes.

De kantine stimuleert water drinken
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar. We bieden een watertappunt, waarbij alle nieuwe leerlingen van school een bidon krijgen aan geboden om daar gebruik van te maken.

Onze ambitie
Wij hebben een gouden kantine:
• Het aanbod bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
• We bieden groente en fruit aan.
• De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken.

Structureel beleid
Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en bespreken we de uitkomst met het team en formuleren we doelen voor het nieuwe schooljaar .