Aan de ouder(s)/verzorger(s) van

Leerjaar 3 en 4

Zaandam, 16 oktober 2018

 

Betreft: Activiteiten oktober/november

 

Geachte heer/mevrouw,

 

In de maanden oktober en november vinden een aantal activiteiten plaats, zie onderstaand overzicht. In de vorige brief staat een fout, zie *.

De nieuwe datum is nog niet bekend.

Herfstvakantie Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober

Vanaf maandag 29 oktober

Qupido lessen voor leerjaar 3. Hierin wordt met de leerlingen individueel gepraat over weerbaarheid, grenzen aangeven, relaties, gevoelens en omgaan met sociale media.

Dinsdag 30 oktober

De examendossier worden uitgedeeld. De leerlingen uit leerjaar 4 krijgen de examenmappen van hun coach

Maandag 5 t/m vrijdag 9 november

Deze week start voor leerjaar 3 het sector assessment. De sectorlessen worden vanaf dit moment gegeven.

Maandag 5 en donderdag 8 november schoolfotograaf

Donderdag 8 november

Studiemiddag, lessen tot 12:10 uur

Dinsdag 13 november

ANWB Lessen voor leerlingen uit leerjaar 3: Next level(dit is met een Virtual Reality bril)

*Nieuwe datum volgt

EHBO examen voor leerlingen uit leerjaar 3

Dit staat in het rooster(Magister)

Dinsdag 20 november

Voorstelling BOOZE. Dit is een theatervoorstelling die over alcohol en groepsdruk gaat.

Hopelijk heeft u zo een goed beeld over de komende periode.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team de Faam