Geachte heer/mevrouw,

 

Op donderdag 13 september verwachten wij u voor de algemene ouderavond.

Het is belangrijk dat u komt.

 

Op deze avond maakt u kennis met de coach van uw kind.

 

U krijgt informatie over de uitstroomrichting arbeid, het doelgroepenregister, het BORIS-traject en het jongerenloket/Jobcoaching

 

De avond start om 19.00 uur en zal tot ongeveer 20.00 uur duren.

 

Hieronder staat het programma:

18:55 – 19:00 uur Inloop met koffie/thee. U kunt plaatsnemen in de aula
19.00 – 19:05 uur Welkomstwoord
19:10 – 20:00 uur Informatie en afronding met coach

 

Graag tot volgende week donderdag.

 

Met vriendelijke groet,

 

K. Daamen

adjunct-directeur