Aan:           ouders / verzorgers en leerlingen van De Faam

Betreft:        opvolging directie De Faam

Zaandam, 7 juni 2018

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,

Vanaf augustus 2018 word ik directeur van het Sweelinck College in Amsterdam. Drie jaar ben ik verbonden aan De Faam en ik ben trots op de prettige sfeer, de resultaten die leerlingen behalen en de goede medewerkers.

Vanaf 1 augustus wordt de heer M. el Jaouhari directeur van Praktijkschool De Faam en van vmbo Pascal Zuid. Hij heeft ervaring opgedaan bij enkele scholen in Amsterdam en ben blij dat de keuze op hem gevallen is.

De heer el Jaouhari wens ik veel succes op De Faam .

Tot slot wens ik alle leerlingen en medewerkers alle goeds voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,

J. Pols Paardekooper

 meerschools directeur Praktijkschool De Faam

vmbo Pascal Zuid