Geachte heer/mevrouw,

Aanstaande vrijdag 13 april heeft uw kind een aangepast rooster door een extra les genaamd (1) “Plastic Soup”.

De les (workshop) wordt gegeven in de gymzaal. Het is een lesprogramma wat over zwerfafval gaat. Hier wordt geleerd wat dit betekent voor mensen, dieren en hun omgeving. Niet alleen in Nederland vinden we zwerfafval een groot probleem. Het is een wereldwijd probleem, denk maar aan de “Plastic Soup”. Dit is een drijvende vuilnisbelt van plastic rommel in de Grote Oceaan.

Het lesprogramma: Let’s Do it “Design Your World” bestaat totaal uit 3 verschillende workshops. De andere 2 workshops worden gegeven op donderdag 19 en vrijdag 20 april tijdens de les (2)“Burgerschap”. 

  1. In de gymzaal krijgen de leerlingen een muzikaal theaterprogramma. Hierin wordt op een culturele manier informatie gegeven over het gevaar van zwerfafval.

  1. Tijdens de Burgerschap lessen krijgen de leerlingen ideeën over hoe ze zelf kunnen zorgen voor een schone leefomgeving.

We wensen uw kind veel plezier toe met deze bijzondere lessen!

Met vriendelijke groet,

K. Daamen

adjunct-directeur