Zaam bestaat dit jaar 5 jaar en dat wordt gevierd!

Op 5 oktober, de dag van de leraar en de leerling, komen de 23 ZAAM-scholen bijeen om met elkaar de strijd aan te gaan wie het beste idee heeft voor zijn of haar school. De Battelaars, bestaande uit leerlingen en leraren, hebben een paar minuten de tijd om hun idee te pitchen voor een jury.

De winnaars krijgen een geldbedrag tot hun beschikking om het plan werkelijkheid te laten worden, bijvoorbeeld een moestuin op school & verkoop in de kantine, een eigen muziekstudio of een verandering van lesmethode.

Meer informatie op de website www.zaam5jaar.nl