We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Tijdens de eerste schoolweek is er ruimte om elkaar, de klas en de docenten te leren kennen en staan de waarden van de school centraal: Vertrouwen, betrokkenheid en veiligheid.

In onderstaand schema kunt u het aangepaste rooster van komende week vinden.

Maandag 4 september: Geen les

Dinsdag 5 september: 1e schooldag “Welkom leerlingen” Hieronder de tijden waarop het leerjaar van uw kind wordt verwacht: Leerjaar 1 en 2 om 09:00 uur, leerjaar 3 en 4 om 10:00 uur en leerjaar 5 en 6 vanaf 11:00 uur.

Woensdag 6 september: 08:30 - 12:10 uur, lessen volgens rooster

Donderdag 7 september: De leerlingen van leerjaar 1 t/m 4 komen vandaag alleen voor een coachgesprek van 30 minuten. Het tijdstip wordt aan uw kind medegedeeld op dinsdag 5 september.

Vrijdag 8 september: 08:30 – 12:10 uur, lessen volgens rooster

Vanaf maandag 11 september starten de volledige lesrooster en stages. In deze week is er op dinsdag 12 september een algemene ouderavond voor leerjaar 1 en 2.

Tussen maandag 11 en woensdag 13 september maken de leerlingen van leerjaar 1 en 3 toetsen.

We werken op De Faam met iPads. Nieuwe leerlingen betalen in de 1e schoolweek hun borg á 10 euro en kunnen hun schoolpas ophalen bij de administratie. De andere leerlingen leveren in de eerste schoolweek hun oude pasje in en ontvangen dan een nieuwe.

De iPads worden op woensdag 6 september uitgedeeld. Leerlingen kunnen tijdens de dagen dat ze op school zijn een iPad lenen van de school met de schoolpas.

We gaan er met zijn allen weer een goed schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet,

K. Daamen

Adjunct directeur