Leerlingen op De Faam werken met de digitale methode Muiswerk voor Nederlands, rekenen en Engels én hebben meegewerkt aan dit promotiefilmpje: