In het handboek examinering staat alle informatie die met onze opleiding te maken heeft. Daarnaast wordt er uitgelegd aan welke eisen voldaan moet worden om mee te doen met het assessment (examen) om een diploma te halen.
 
Neem bij vragen contact op met de coach. Klik hier om het handboek te lezen.