Op verzoek van de aanwezige ouders op de ouderavond van 3 november publiceren we de PowerPointpresentaties. Mocht u nog aanvullende informatie willen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de coach van uw kind.

Presentatie klas 1

In deze presentatie wordt uitgelegd hoe Magister en de META app werken en wat de regels zijn op school.

Presentatie Uitstroommogelijkheden

In deze presentatie komen de uitstroommogelijkheden aan bod voor de leerlingen van onze school.

Presentatie Pro diploma

In deze presentatie wordt uitleg gegeven over de wijze waarop en de eisen waaraan de leerling moet voldoen om het diploma te halen.

Presentatie ProRoc

Presentatie over de opleidingen, lesprogramma, exameneisen en doorstroommogelijkheden.