Agenda Overzicht

Nieuws overzicht

Over De Faam

De Faam is een school voor praktijkonderwijs. De school is bedoeld voor leerlingen die niet via het vmbo een diploma kunnen halen.

Het praktijkonderwijs richt zich op drie zogenaamde domeinen:

  • wonen
  • werken
  • recreëren

Ook burgerschap vormt een onderdeel van ons onderwijs, onder andere door maatschappelijke stage. Leerlingen op de Faam zijn geïndiceerd, dat wil zeggen dat leerlingen alleen via de regionale verwijzingscommissie (RVC) toegelaten kunnen worden.

Brochure 2013-2014

In de Schoolgids staat alle informatie die je nodig hebt op DeFaam.

In de Overstapgids staat informatie over de overstap basisonderwijs - voortgezet onderwijs.

OverstapgidsCover